క్రొత ఆశ నాలొ

ఒక్క మాటా కరువైన రోజులకి దూరం గా,
నాలొ నేనే మట్లాడుకుంటూ గడిపిన క్షణాలుమరచి పొతూ,
చిక్కని చీకటి లో ఉలిక్కి పడి కళ్ళు విప్పితే
గుండె చప్పుళ్ళకు వికృత నాట్యం చేసే
అంధకారమైన భవిష్యత్తు నన్నే చూస్తూ వికటాట్టహాసం చెసేది,
ఉదయం కోసం ఎదురు చూసినా
నా మనసు లో చీకటి రాత్రులే మిగిలేవి
ఆ సమయపు శృంఖలాలు తెంచుకొని
బాహ్య ప్రపంచం లోనికి తొలి అడుగు పెట్టాను
ఎటు వైపు చూసినా పచ్చిక బయళ్ళతో
ప్రపంచం కళకళలాడుతోంది,
స్వెఛ్ఛా గాలుల పలుకరింపులతో
మేను పులకరిస్తూంది
నే పరిగెడుతూనె వున్నా
దూరం గా ఆ పచ్చిక లోకి,
ప్రకృతి ఒడి లొకి
త్వరత్వరగా,
చీకటి గుహలకు దూరం గా
నాలుగు గోడల మధ్య బందీ గా
వున్న రొజులని మరచి పోవాలని
విజయాల వెలుగు రేఖల వైపు,
భయాలన్నిటినీ ధైర్యపు విచ్చు కత్తులకు బలి ఇచ్చి
స్వెఛ్ఛా లొకం లోకి పరిగెడుతూనె వున్నా

flower pots


ఒంటరి మనసు

కళ్ళు తెరిస్తే........
రాలె ఆకు,
ఎండిన చెట్టు,
ఒలికే కన్నీటి బొట్టు,
అంతే లేని ఆకశం,
నెనున్నాననే నిశ్శబ్దం,
మసి బారిన గొడ,
జాడే లేని నీ తీయని పాట
కళ్ళు మూస్తె......
చీకటి లో దీపం లా నువ్వు,
నా చుట్టూ అల్లుకున్న ప్రెమ తీగ లా నువ్వు,
గల గలా సవ్వడి చెస్తూ పారె నీటి లా నువ్వు,
నీ వెంటె వుంటా నంటూ నా నీడ లా నువ్వు,
చిరునవ్వుతో నా దరి కి రమ్మంటూ నువ్వు
వెన్నెల చల్లదనమంతా చూపు లో దాచిన నువ్వు

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

వసంతానికి స్వాగతం
శుభోదయానికి సుస్వాగతం
ముగ్గులేసిన ముంగిట్లో
మామిడి తోరణాల వాకిట్లో
ఉగాది అడుగిడు తరుణం
స్నేహం,ప్రేమ పదింతలవ్వాలి
విజయాలు మన సొంతమవ్వాలి
తేనె తేటల మన తెలుగు
నిత్య పరిమళాలు
వెదజల్లుతూనే వుండాలి!!

వేచి చూపు

వేకువ పలుకరించినపుడు మాయమయ్యే
మంచు తెర లాగ
ఈ దూరాలన్నీ తొలగి పోతాయి
మెఘాలన్నీ వాన చినుకులై జారి పొతాయి
చిగురులు తొడిగిన క్రొత్త వసంతం పలుకరిస్తుంది
రెక్కలు కట్టుకుని నీవు నా ముందు వాలతావు
నిజమేనని నా మనసు పరవశిస్తూ వుంటుంది
తలుపు చప్పుడు కి నా కల చెల్లాచెదురౌతుంది
తిరిగి నీవు పలుకరిస్తావని నా వేచి చూపు మొదలౌతుంది

మొదటి మాట

సుస్వాగతము
తెలుగు ఇలా ఈ జగద్వలయపు అల్లిక
పై వ్రాస్తూ వుంటే చాలా సరదా గా వుంది
వ్యక్తీకరించె పలుకులకన్నా మనసు నుండి జారే వూసులు
మాటలకందని భావలెన్నో చెబుతాయి
అవన్నీ అక్షరాల మాల గా అల్లి ఈ పుట లొ సమర్పిస్తున్నాను