మన పత్రికలు


పత్రికల నిండుగా వెండి తెర బంగారు వార్తలు
వెలుగు నోచని జీవితాల నిలువెత్తు భంగిమలు
వెల ఎక్కువ దుస్తులతో నిండిన ఛాయా చిత్రాలు
వెల కట్టలేని శృంగార పాఠాలు
ఆది అంతం లేని చక్కని కథలు
తలకెక్కని ప్రశ్నలకి త్రుళ్ళిపడే సమాధానాలు
సాహిత్య స్వరూప స్వభావాలే మరిచాము
పఠనా సామర్థ్యం నీరసిస్తోంది
బుల్లితెర మాయ దహిస్తోంది
కాపాడుకోవాలి తీయనిన తెలుగుని
మన సాహిత్యాన్ని
మన బాష నిండుదనాన్ని
ప్రతుల విలువకన్నా
వ్రాతల విలువ పెరగాలి
పత్రికలు తెలుగుకు వెలుగు వేదికలై వర్ధిల్లాలి

-----------------------------------------------------
పత్రికలు వినోదం వైవిధ్యం పంచుతున్నా
కాని అంతర్లీనంగా భాషని, సాహిత్యాన్ని వ్యాపింప చేస్తున్నాయి
వాటి రాయభార భాద్యతలని గుర్తెరగాలి