పొరలు పొరలుగా ఆ గ్యాపకాలు నా చుట్టూ తెరలు కట్టుతుంటాయి

బడి ముందల కూకున్న
అచ్చమ్మవ్వ కలే పండ్లమ్ముతుంది
బిక్కిపండ్లు, జామపండ్లు, రేగుపండ్లు,
ఉసిరికలు, గంగి రేగుపండ్లు
కుప్పలు కుప్పలు పోసి అమ్ముతుంది

ఒంటికి గంట గొట్టేస్తానే చెడ్డీలు లాక్కుంటూ
ఉరుకుల పరుగులతో మేమంతా
ఆ బండ చుట్టూ చేరుతాము
అదివ్వు ఇదివ్వమని రచ్చ రచ్చ చేస్తాము

రెండు పైసలు, ఐదు పైసలు,
పావులాలు ఘల్లు ఘల్లుమని రాలతాయి
పట్టమీది పండ్ల కుప్పలన్నీ కరిగిపోయి
పట్టకింద కాసులగుట్టలై పెరుగుతాయి

తాత అప్పుడప్పుడూ వస్తాడు
ఎర్ర కళ్ళతో తాగి తూలుతూ వస్తాడు
వాన పడితే తాత గొడుగు పడతాడు
అప్పులు పెడితే పర్వాలేదంటాడు
అప్పుడవ్వా తాతలకు జగడం మొదలౌతుంది

ఒకటో అయ్యవారు రెండో అయ్యవారు
చీమిడి ముక్కుల సీనుగాడు, దారినపోయే
దానయ్యలు అందరూ పోటీబడిగొంటారు
రేగ్గాయలపై జల్లె ఉప్పుకారం కోసం
ఎగబడతారు
సాయంత్రం ఉడికించిన గుగ్గుళ్ళకై
గొడవలుబడతారు

అనపలు, శనగలు, అలసందలు, వేరు శనగలు
పెసరలు, తిరగమాత పెట్టి మహ రుచిగా
భలే రుచిగా అవ్వ వేడి వేడిగా తీసుకొస్తాది
ఒక్కోసారి ఒక్కోరకం గుగ్గిళ్ళు
ఇన్ని రుచులు సాద్దెమా అని మాకాశ్చర్యం
అత్తిరాసలు, వడలు, కజ్జికాయలు అప్పుడప్పుడూ
పండగలెనకాల అమ్ముకొస్తాది
శనగుంటలు, నువ్వులుంటలు, బఠాణీలు
కలకండ రాళ్ళు పల్లు పట పటలాడించే చిరు తిళ్ళు
 అవ్వ మోసుకొస్తాది

బండ మీది అమ్మకాలు బండిమీదికి మారినాయి
బండిమీది అమ్మకాలు అంగడిగా మారినాయి
తాత కనిపించక మనవడు అమ్మబట్టె
అవ్వ అప్పుడప్పుడూ కనిపించి మాయమాయె
పై బడికి పోయినా చిన్నప్పటి  గ్యాపకాలు మరచిపోక
అప్పుడప్పుడూ ఆ అంగడికి పోయెటోణ్ణి
పొరలు పొరలుగా ఆ గ్యాపకాలు నా చుట్టూ తెరలు కట్టుతుంటాయి
తెరలపైన పసితనపు చిత్రాలు కదులుతుంటాయి

అన్నపూర్ణ ఒకనాడు

అన్నపూర్ణ ఒకనాడు
కాలేకడుపు ఈనాడు
పంట చేతికొచ్చినపుడు
బండ్ల నిండా ఒడ్లమూటలతో
ముసిముసిగా నావ్వుతూ
మీసాలు మెలివేసెను నాడు
పట్టణంలో పొట్ట చేతబట్టి
పొగ బండ్ల మధ్య ఉక్కిరిబిక్కిరౌతూ
గోడుగోడుమని ఏడుస్తున్నాడు నేడు
పదిమందికి పని ఇచ్చి
రాజులా బ్రతికెను నాడు
కూలీగా, కరవు ఆనవాలుగా
బరువుగా బ్రతుకీడుస్తున్నాడు నేడు
చెరువులకై దానమిచ్చి
గుడులకు, బడులకు దానమిచ్చి
గుప్పెడు ఆత్మ విశ్వాసంతో బ్రతికెను నాడు
గొట్టం బావులు పనికిరాక
గుక్కెడు నీరు కొనలేక
గరళం మ్రింగుతున్నాడు నేడు
పండుగంటే పల్లేల్లో మొదలవ్వాలనే వారు నాడు
పల్లేలే కనుమరుగయ్యి స్మశానాలౌతున్నాయి నేడు
ఇది వినాశనం
రైతు బ్రతకలేని రాజ్యం రాక్షసుల నిలయం
ఇది స్వనాశనం

నవ్యాంధ్ర, దివ్య తెలంగాణలను దీవింప

తెలుగు అక్షరములే బంధములై జాతి మూలములైన
నవ్యాంధ్ర, దివ్య తెలంగాణలను దీవింప
ధైర్య వీర్యములు, విజయ వైభవములు కలుగునని ఆశీర్వదింప
వేంచేయుచున్నది మన్మథ నామ యుగాది!!

వసంతపు పరవళ్ళతో
మామిడి పిందెలు పొంగి పోతూ
వేప పూతలు చిరునవ్వులు చిందిస్తుంటే
లేత చివురుల పచ్చని పలుకరింపులు వెంటరాగా
రంగవల్లుల అల్లికల పల్లకిలో
వేంచేయుచున్నది మన్మథ నామ యుగాది!!

నూతనాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ
చేదు మరచిపోకంటూ
పులుపు మన వెంటే ఉంటుందంటూ
తీపి తప్పక ఎదురౌతుందంటూ
వేంచేయుచున్నది మన్మథ నామ యుగాది!!

తెలుగు అక్షరమాలికలు కవితలై, కావ్యాలైతే
తెలుగు భాష తీయదనం తరతరాలకు అందిస్తూ
తెలుగు వారి స్నేహం ఎల్లలు ఎరుగని బంధమని  చాటుతూ
వేంచేయుచున్నది మన్మథ నామ యుగాది!!

మాతృ భాష తెలుగు
మధువై కలమున ఒలికేది తెలుగు
మధురమై జిహ్వ పై నాట్యంబాడునది తెలుగు
అక్షర వనములై నా చుట్టూ అల్లుకున్నది తెలుగు
ఆ తెలుగునకు వెలుగునిస్తూ, ప్రకృతి పరవశించు ఉషోదయమిస్తూ
వేంచేయుచున్నది మన్మథ నామ యుగాది!!

హిమశోభల కాశ్మీరం రుధిర ధారలొలికిస్తోంది!!

తుపాకుల మోతలతో
రక్తమోడుతున్న శరీరాలతో
కుత్తుకలు కత్తిరిస్తున్న తీవ్రవాదంతో
భరతమాత తలకిరీటం తడిసిముద్దవౌతోంది
హిమశోభల కాశ్మీరం రుధిర ధారలొలికిస్తోంది

గులాబీలతో ప్రసిద్ధిగాంచిన కాశ్మీరం
ముళ్ళతో, పదునెక్కిన తుపాకీ గుళ్ళతో నిండిపోయింది
పగలూ రాత్రీ తేడాలేకుండా నిలువు నరకం అనుభవిస్తోంది
తెగులపట్టిన చెట్టల్లే కృశిస్తోంది
హిమశోభల కాశ్మీరం రుధిర ధారలొలికిస్తోంది

వేర్పాటువాదుల చేతుల్లో తలరాత తిరగబడి
రాజకీయపు విషపుకాటుకు నేలవ్రాలుతూ
మానవత కరువైన మతారణ్యమై ఉడుకుతూ
సైన్యపు పదఘట్టనల క్రింద నలుగుతూ
హిమశోభల కాశ్మీరం రుధిర ధారలొలికిస్తోంది

ఈ దేశపు మట్టిలో పుట్టి, ఈ నేలపై రాలిపోతూ
ఈ గాలి పీలుస్తూ భారత దేశపు వనరులు మ్రింగేస్తూ
కృతజ్ఞతలేని ఈ మనుషులు
ప్రేమ పాలు పోసి పెంచిన విషనాగులు,  మత మౌఢ్యులు
చట్టాల్ని చుట్టలుగా చుట్టి తలక్రిందపెట్టుకొని
ప్రక్క దేశపు కొమ్ము కాస్తూ ఆరని నిప్పును రగిలిస్తుంటే
హిమశోభల కాశ్మీరం రుధిర ధారలొలికిస్తోంది!!

గోడు వినే నాథుడు లేక తెలుగు రాష్ట్రాలు వీధిన పడ్డాయి

మాటల మాంత్రికులు వెంకయ్య
చేతల శూన్య వీరులు మీరయ్య!
ఊరూర తిరిగి చేసిన వాగ్ధానాలు ఏమయ్యాయి?
ప్రజల మదిలో అలోచనలు రగిలించిన కూర్పులు
ప్రదానిని ఒప్పించడంలో ఎందుకు విఫలమయ్యాయి?
విభజనలో తెలివిగా పాలు పంచుకున్న మీవారి అతి తెలివితేటలు,
కోటలు దాటిన మాటలు, కట్టు కథలేనా??

విడగొట్టి, తెలుగు రాష్ట్రాల బలం పడగొట్టి
హస్తిన చుట్టూ తిరిగేలా
కేంద్రం ముందు మోకరిల్లేలా
ఎంత దుస్థితి కల్పించారు!!?
కల్పిత గాధలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టారు
ఒకప్పుడు 42 సభ్యులతో ఉన్నతమైన స్థితి నుండి
ఇప్పుడు గోడు వినే నాథుడు లేక తెలుగు రాష్ట్రాలు వీధిన పడ్డాయి

చేతకాకపోతే త్రప్పుకోండి
ప్రజలను క్షమాపణలడగండి
మీ పై పై మాటల పూతలతో తెలుగు వారిని మభ్యపెట్టలేరు
రాజధాని లేని ఆంధ్ర, అభివృద్ధి లేని తెలంగాణ
మీ కుఠిల నీతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యాలు

ఇప్పుడు కాలం మారింది, మీరింకా 5 ఏండ్ల భ్రమలో ఉన్నారేమో
జనాలు బట్టలిప్పికొడతారు జాగ్రత్త
మొండి చేతల మోడులను తరిమేస్తారు
బట్టల మీద పేర్లు వ్రాసుకునే పిచ్చి సన్నాసులని తరిమి కొడతారు
ప్రజలు అభివృద్దిని క్షణ క్షణం లెక్కిస్తున్నారు
ప్రసారాల మాధ్యమాలవారు మీ ప్రగల్భాల చరిత్రను కొలుస్తున్నారు
మీ ప్రణామాల ప్రమాణాలు నిప్పుతో కడుగుతున్నారు
అభివృద్ది పేరిట పరిశ్రమలకు దాసోహమంటే
ప్రజలు అభినందిస్తారనుకున్నావా?
పరిశ్రమలే ముఖ్యమనే మూర్ఖ భావనలతో
ప్రజలు హర్షించని సంస్కరణలు మీకు యమ పాశాలౌతాయి!!