రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అమ్మేశారు

రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అమ్మేశారు
నోట్లకి కొంత
ఓట్లకి కొంత
కాళ్ళక్రింద దూరే బానిసత్వానికి అంతా!!

ఆత్మ గౌరవం లేదు
ఆవకాయ పచ్చడి లేదు
నరంలేని నాయకులుంటే రాష్ట్రం నాశనమే!!

రక్తం మరిగిందని
ఇరవై సార్లు వెళ్ళి కలిశానని
ప్రత్యేకహోదా మాత్రమే కావాలని ప్రజలతో వంతపాడి
ఇచ్చినంతా తీసుకోక ఎంచేద్దామన్నప్పుడే
నీ మేక తోలు ఊడిపొయింది!!

చేతకాకపోతే దిగిపోవచ్చు
చేతనైతే ఎదుర్కొనవచ్చు
రెండిటికీ కాక
చేష్టలుడిగిన నీ మేకపోతు గాంభీర్యం
మమ్మల్ని పగలబడి నవ్వేలా చేస్తూంది!!

విభజన పై ఇచ్చిన ప్రజా తీర్పులో
ఒక రాజకీయవర్గం మాడి మసైపోయింది
కేంద్రం భజన చేస్తూ వారి తొత్తులామారిన
మీ వర్గం మరో తీర్పుతో దిగంతాలకేగుతుంది!!

రాష్ట్రమేమైనా పర్లేదు
నా కుర్చీ ఉండాలి
నేను క్షేమంగా ఉండాలనే
నీ ఆశయం ప్రజలపై రుద్దకు
ఎందుకంటే నిన్ను ప్రజలు రేవుకేస్తారు
ప్రతేకహోదా సబ్బుతో ఉతుకుతారు !!

మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

అప్పుడు విభజించద్దంటూ మోకరిల్లి
ఇప్పుడు నిధులకై తల్లడిల్లి
కేంద్రం ముందు బిచ్చమెత్తుకుంటుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

బొంకయ్యల పిచ్చి కూతలు
బోడీల వాగ్ధానపు బూటకాలు
బాబులు నడిపిస్తున్న నాటకాలు
రెండేండ్లు ఆ బురదలో పొర్లి పొంగిపోతుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

విభజన ఆపలేక
రాజధానికి దిక్కులేక
నడిదారిలో నిలిపిన
ఈ రాజకీయ రొచ్చులో రగిలిపోతుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

విభజన ఆపలేనప్పుడే తెలిసింది
మన ఆరంభ శూరత్వం
ఇప్పుడు ప్రత్యెకహోదాకై ఏం పీకలేని
మహా గొప్ప వారసత్వం
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

త్రుప్పు పట్టిన ఆయుధాలు ఏమి లేపుతారులే
కప్పు కింద కూర్చుని పప్పు ఆరగిద్దాం
తెలుగు లేదు వెలుగు లేదు
ఊరు లేని పేరు లేని
నిలువ నీడలేని రాజధాని మనది
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

ఇచ్చిందేదో చాలని
మూసుకొని వుందాం
మనకు మాటలెక్కువ
పట్టుదల తక్కువ
మనం చేసే పనికిమాలిన పోరాటంతో
ఉన్నదీ ఊడుతుంది ఉంచుకున్నదీ పోతుంది
కొంచెం మడిచి ఎత్తిపెట్టు మన అత్మ గౌరవం!!
----------------------------------------------------------------------------
క్షమించండి గుండె రగిలిపోతుంది మనల్ని వీరు ఆడుకుంటున్న తీరు చూస్తుంటే