సమైక్యం ఎక్కడ దాక్కుంది?

సమైక్యం ఎక్కడ దాక్కుంది?
ఆ బాబు ఈ బాబు ఏమైయ్యారు?
ఆడకుండానే ఓడిపోవడం ఇదె, కాదా?
మనం ఆరంభ శూరులం కాదా?
ఉద్యమ వీరులెక్కడ?
అప్పుడప్పుడూ దిష్టి బొమ్మలు కాల్చిన ధీరులెక్కడ?
ఆంధ్ర పౌరుషమెక్కడ?
ఆత్మ గౌరవమెక్కడ?
సీమ చీమునెత్తురెక్కడ?
మీసం మెలిపెట్టడమెక్కడ?
తొడలు గొట్టటమెక్కడ?
జన వాహినులెక్కడ?
మానవ హారాలెక్కడ?
ఉద్యమం ముగిసిందంటారేం?
తట్టా బుట్టా సర్దెశారేం?
సభ ఆమోదిస్తే సరిపోతుందా?
పీడా పోయిందని అన్ని పక్షాలూ అప్పుడే నాకేంటి అంటున్నయేం?
పదవులెలా పంచుకోవాలని తపన పడ్తున్నాయేం?
మొదటి పౌరుడు మకిలిపట్టాడేం?
మౌన ప్రధానులు ఇప్పుడు మాత్రం గొంతెత్తారేం?
పెద్దమ్మ చిన్నమ్మల నాటకాలు ఇంకా చూసి తరిస్తారా?
న్యాయస్థానంలో పొరాడలేరా?
రాజకీయ అపహాస్యం ఆపలెరా?
రాజ్యాంగాన్ని బంతాట ఆడుకున్న హీనులను మట్టి కరిపించలేరా?
చెల్లని ముద్ర వెయించుకున్న కాగితం మనల్ని శాసిస్తుందా?
యెవత్తో విసిరేస్తే యెవరో తెస్తే మనం భరించాలా?
శతాబ్దాల బానిసత్వం ఇంకా పోలేదా?
వెలుగు కిరణం విచ్చుకుంటున్నది చూడలేరా?
సమైక్యరణంలో పొరాడుతాం లేవండ్రా!!

మనసిచ్చిన మాట

ఏకువ జాము సూరీడు ఎర్రాని సిగ్గద్దినట్టు
సిగురాకు లేతదనం వొల్లంత వొంపినట్టు
మబ్బుల్లొ తారాడు సెందురూడి సల్లదనం సూపుల్లొ నింపినట్టు
నగవులోన  మల్లెలేవో గుప్పిళ్ళతో మత్తు గుమ్మరించినట్టు
పాట కడదామంటె పలుకు రాకపాయ 
మాట కలుపుదామంటె మెలకువే లేకపాయ
రేపన్న చప్పాల
ఎట్టైన చప్పాల 
మనసులోనీ   మాట
మనసులో    నీ     మాట
మనసైన  ఆ  మాట
మనసిచ్చిన  మాట

వడగండ్ల వాన


ఎంటెంట వొచ్చింది
యెదలొనా గూడుకట్టింది
గుండెనిండా రూపు నింపింది
గువ్వలా వొదిగిపొయింది
పాటలెవో పాడి నిదురబుచ్చింది
కలలన్నీ చిలిపి కతలల్లె చేసింది 
ఎండినా ఈ మోడుకు నిండైన మనసుతోనా
మల్లె తీగై అల్లుకున్నాది  
సెగ రేగుతున్న యెడారి మింద 
వడగండ్ల వాన మల్లె కురిసింది

ఉద్యమం

ఉద్యమమంటే!
అలుపెరగని  పోరాట  స్పూర్తిని  రగిల్చేది
లక్ష్యపు  దావాగ్నిని  నిలువెల్లా  నింపుకొని నిప్పులు  కక్కేది
వేల  హృదయాల  ఆక్రందనను  విప్లవ  శంఖమై  పూరించేది
వేదన  ఎందుకు?
పద  ముందుకు !
కదన  విందుకు!!
అంటూ  దిశానిర్దేశం చేసేది
క్రోధం , మోదం , ఖేదం , భేదం  ప్రక్కన  పెట్టి
పిడికిలి  బిగించి
వ్యూహాల పదును  పెంచి  
సమ భావన పంచి
నేల  నెరియలీనేలా కదం  త్రోక్కిన్చేది
ఆకాశం  త్రుళ్లిపడేలా గంభీర సింహ నాదమయ్యేది
ప్రత్యర్థుల గుండె  గుభిల్లుమనేల వేన వేల సమూహపు
సంఘటిత శక్తియై విజ్రుంభించేది
విజయం మన సొంతమయ్యేవరకు విశ్రమించనిది
ఉద్యమమంటే !!