అందమైన మనసు భావన

మరిగించి
కరిగించి
తరిగించి
తనువొంచి
శ్రమిస్తే అది సాధన

ప్రశ్నించి
పరికించి -తర్కించి
భేదించి
ఛేదించి
నిలువరిస్తే అది వివేచన

విప్లవాగ్ని రగిలించి
అణువణువు కదిలించి
చెద పుట్టలు తొలగించి
కునికిపాట్లు వదిలించి
పిడికిళ్ళు పైకిలేస్తే అది ప్రతిస్పందన

శ్వాసించి
అస్వాదించి
అలాపించి
వర్ణించి
మైమరచితే అది ఆరాధన

ప్రతిస్పందనల ఆరాధన వివేచనతో సాధిస్తే
అది అందమైన మనసు భావన

మోడుల నుండి పచ్చని చివురును మొలిపిద్దాం

రండి జన జాగృతి యఙ్ఞం చేద్దాం!!
మోడుల నుండి పచ్చని చివురును మొలిపిద్దాం
కుమిలిపోతున్న జీవచ్ఛవాలకు బతుకు తీపి కలిగిద్దాం
శాసిస్తే శ్వాసించే మరమనుషులం కామని నింగిలో నిప్పుల బావుటాలెగిరేద్దాం

రండి జన జాగృతి యఙ్ఞం చేద్దాం!!
చరవాణులలో మునిగిన యువతకి చెట్టపట్టాల తీపి అందిద్దాం
చప్పున చెలిమి కేరింతలు ప్రపంచానికి చవిచూపిద్దాం
అణువణువులో దాగిన సమరోత్సాహపు ఉత్తుంగ తరంగాల్ని వెలికి లాక్కొద్దాం

రండి జన జాగృతి యఙ్ఞం చేద్దాం!!
స్వేచ్చా విహంగాల విశాల హృదయాల్ని పరిచయం చేద్దాం
గాలికి ఊగే వరి పైరుల గాలిని శ్వాసిస్తాం
సద్భావనల స్వరూపాల్ని విగ్రహాలుగా చూపిద్దాం

రండి జన జాగృతి యఙ్ఞం చేద్దాం!!
మురుగు కాల్వల చెత్త కుప్పల మధ్య కరిగిపోయే శల్య జీవులకు
నవలోకం అందిద్దాం
పదునైన మాటల శరంపరలో మునుగుతున్న రాజకీయనాయకుల
ధృక్పదం మార్చి క్రియాశీలత నేర్పిద్దాం
లోకకల్యాణం నెరిపిద్దాం
శ్రమలోని జీవన సాఫల్యాన్ని విత్తులుగా నాటుదాం
రండి జన జాగృతి యఙ్ఞం చేద్దాం!!

విద్యాలయంలో నెత్తుటి కాల్వలు

విద్యాలయంలో నెత్తుటి కాల్వలు
తల్లితండ్రుల కళ్ళల్లో కన్నీటి ధారలు
గువ్వల్లా ఎదిగిన చేతుల్లో
నెత్తుటి గడ్డల్లా వాలిన బిడ్డలు
కౄర ఉగ్రవాద రక్త దాహానికి 
బలియైపోయిన పావురాలు
ఎన్ని పేగు బంధాల శోకమో శాపమై
తగిలి ఈ రాబందుల కుత్తుకలను
కత్తిరించలేదా?
ప్రపంచమంతా ఏకమై తీవ్రవాదుల ఉనికి
నశింపచేయలేదా?
లక్ష్యం లేని లౌక్యంలేని అసంపూర్ణ
జాఢ్యాల పొరలను ప్రజలు గుర్తిస్తారు 
దాడులు జరిగే కొద్దీ శాంతికై- మనశ్శాంతికై 
ప్రజలు పరితపిస్తారు
తుపాకులు బంధాలను పంచలేవు పెంచలేవు
జన హనన మార్గాలు చేయందించే ధైర్యం ఇవ్వలేవు
తీవ్ర వాదం విజయం సాధించని సాధించలేని
ఒక నిష్ఫల క్రౌర్య మారణ కాండ
ఏ తీవ్రవాదం గెలిచి ప్రజల మన్ననలు పొందింది?
ఏ తీవ్రవాదం సామాన్య మానవులకు జీవితంపై ఆశ కల్గించింది?
మట్టిగొట్టుకుపోయే ఈ మతిలేని మౌఢ్యం వారినే దహించివేస్తుంది
ఆది అంతం తెలియని వాదం చరిత్రలో మిగులజాలదు

నిలువెత్తు అంతస్తుల రాజధాని తరువాత చూద్దువు గాని...

నిలువెత్తు అంతస్తుల రాజధాని తరువాత చూద్దువు గాని
నిలువు నరకమైన రైతు వెతలు రా!! మరి తీరుద్దువు గాని 
ఋణవిముక్తి కలిగేలోగా బ్రతుకు విరక్తి కలుగుతోంది
తలకు మించిన ఋణం కాటేస్తోంది
పురుగు మందులను అమృతంలాగ త్రాగేస్తూ
కుటుంబాల్ని సజీవ దహనం చేస్తూ
ఉరి త్రాడును ముద్దాడుతూ
రైతులు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు
చివరి ఆశ అడుగంటిన వేళ
వట్టి ఊరడింపు ఉరిత్రాడుకు దారితీస్తుంటే
చినుకురాదొకచోట
చెరువులు మునిగే వాన మరోచోట
కన్నీరు లేని ఏడుపు గాధలు
వానల్లో తడిసిన కన్నీటి పాటలు
ఏ బాంధవుడొచ్చినా
బక్క రైతు బాగు చూడడమే లేదు
బ్రతకడానికి ఒక్క ఆశా లేదు
గోడు వినని రాయిలోని దేవుడినెప్పుడో అడగడం మరిచారు
గోడు వినిపించుకోని నేల మీది నాయకులను ఈసడించుకొంటున్నారు
విమోచన పత్రాలు ఎందుకు బాబూ, చలిమంట వేసుకోడానికా?
ఋణమిచ్చినవారి వత్తిడిని రూపు-మాపు
ఋణం సున్నాగా మార్చి చూపు
బక్క రైతు వ్రేలుపట్టి నడిపించు
బరువుదించి నిజమైన నాయకుడవనిపించు