రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అమ్మేశారు

రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అమ్మేశారు
నోట్లకి కొంత
ఓట్లకి కొంత
కాళ్ళక్రింద దూరే బానిసత్వానికి అంతా!!

ఆత్మ గౌరవం లేదు
ఆవకాయ పచ్చడి లేదు
నరంలేని నాయకులుంటే రాష్ట్రం నాశనమే!!

రక్తం మరిగిందని
ఇరవై సార్లు వెళ్ళి కలిశానని
ప్రత్యేకహోదా మాత్రమే కావాలని ప్రజలతో వంతపాడి
ఇచ్చినంతా తీసుకోక ఎంచేద్దామన్నప్పుడే
నీ మేక తోలు ఊడిపొయింది!!

చేతకాకపోతే దిగిపోవచ్చు
చేతనైతే ఎదుర్కొనవచ్చు
రెండిటికీ కాక
చేష్టలుడిగిన నీ మేకపోతు గాంభీర్యం
మమ్మల్ని పగలబడి నవ్వేలా చేస్తూంది!!

విభజన పై ఇచ్చిన ప్రజా తీర్పులో
ఒక రాజకీయవర్గం మాడి మసైపోయింది
కేంద్రం భజన చేస్తూ వారి తొత్తులామారిన
మీ వర్గం మరో తీర్పుతో దిగంతాలకేగుతుంది!!

రాష్ట్రమేమైనా పర్లేదు
నా కుర్చీ ఉండాలి
నేను క్షేమంగా ఉండాలనే
నీ ఆశయం ప్రజలపై రుద్దకు
ఎందుకంటే నిన్ను ప్రజలు రేవుకేస్తారు
ప్రతేకహోదా సబ్బుతో ఉతుకుతారు !!

3 కామెంట్‌లు:

Add your comment here