ప్రాంతీయతత్వం మత్తు గొప్పదో కాదో కాని....

ప్రాంతీయతత్వం మత్తు గొప్పదో కాదో కాని
మనకు దారి చూపిన గొప్ప నాయకులను
గౌరవించలేని నీచ సంస్కృతి మాత్రం గొప్పది కాదు

తెలుగు వాడి వేడి ప్రపంచానికి చూపింది రామన్న
తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం గుర్తు చేసింది రామన్న
తెలుగు వారి ప్రియతమ నాయకుడికి నీవందిస్తున్న ద్రోహ నివాళి
ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు నీ సంకుచిత సరళి

రాజకీయ ప్రస్థానానికి నాంది పలికింది ఆ చేతుల మీదుగానే
భవిష్యత్తు దిద్దుకుంది ఆ నాయకత్వంలోనే
కాని నమ్మకద్రోహానికి మారుపేరు నీవు
కుంచిత మనస్తత్వానికి అసలు రూపు నీవు

విభజన ముందు సిగ్గు శరం లేనోళ్ళు అంధ్రోళ్ళన్నావు
నీచమైన పదాలతో దుమ్మెత్తిపోశావు
ఎన్నికలనగానే కాలి ముల్లును పంటితో తీస్తామన్నావు
వంచిత మనస్తత్వానికి బహురూపం నీవు

పత్రికలని మాధ్యమాల్ని అణచివేస్తూ
నియంత లక్షణాలు నిలువెల్లా చూపిస్తూ
నిర్ణయాలు నవ్వులపాలు కాగా నిచ్చేష్టుడవౌతూ
కుఠిల రాజకీయాల కుళ్ళు కంపు నీవు

అధికారం మూన్నాళ్ళ ముచ్చటే
పుచ్చు పదాల ఉచ్చు మాటలకు ప్రజలు పడిపోరు
బంధు జనాల నీ ఊరేగింపు ఎన్నళ్ళూ సాగుతుంది
పొగరు మాటల కండకావరం త్వరలోనే కొడిగడుతుంది

1 కామెంట్‌:

Add your comment here