అమ్మ ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాప

దేవుడి కథలు చెప్పి
భక్తి విలువ చెప్పి
అ,ఆలు దిద్దించి
అమ్మా..ఆవు నేర్పించి
చందమామను చూపించి
గోరు ముద్దలు తినిపించి
చందమామ చదివించి
చక్కని పదాలు నేర్పించి
చిన్న గాయమైతే విలవిల్లాడి పోయి
అల్లరి చేస్తే మహదానందపడి పోయి
నన్ను ముద్దు ముద్దుగా పెంచి
జీవితపు ప్రయాణంలో అలసిన అమ్మ
ఇపుడు ఒక చిన్న పాప!

మెల్ల మెల్లగా నడుస్తూ
తడబడే అడుగులు వేస్తూ
కళ్ళద్దాలనుండి తొంగిచూస్తూ
నచ్చకపోతే మూతి ముడుచుకుంటూ
అప్పుడప్పుడూ బోసినవ్వ్లు నవ్వేస్తూ
తెల్లటి వెంట్రుకలు ముడివేసి
ప్రశాంతమైన మోముతో
దేవుని పాటలు వింటూ
నిశ్శబ్దంగా శూన్యంలోకి చూస్తూ
ఎప్పుడంటే అప్పుడు నిదుర పోతూ
కనపని మందుల డబ్బాకై మళ్ళీ మళ్ళీ వెదుకుతూ
పిల్లలతో పోటిపడి పోట్లాడుతున్న అమ్మ
ఇపుడు ఒక చిన్న పాప!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here