కుళ్ళిన నాయకులని సంతల్లో కొనేస్తూ

కుట్రలు కుతంత్రాల
నాయకులు
కుళ్ళబొడుచుకుంటున్న వైనం
కళ్ళారా చూస్తున్నాం
రోతపనుల ఈ రోగగ్రస్తులని
పాలించరా అని గద్దెనెక్కిస్తే
నిక్కి నీలిగి
ప్రజా పాలన వదిలేసి
రహదారి పై కుక్కల్లాగ
పోట్లాడుకుంటూ
నక్క జిత్తుల తెలివి తేటలన్నీ
ఒకరిపై మరొకరి నాశనానికి
ఉపయోగిస్తూ
కట్టల కట్టలు డబ్బులు
వెదజెల్లుతూ
ప్రజలను వెర్రి వెధవల్ని
చేసే ప్రయత్నంలో విజయం 
సాధించినట్లు విఱ్ఱవీగుతున్నారు
కృతజ్ఞతకు బదులు
ప్రజలకు కృతఘ్నులుగా మారుతున్నారు
విచక్షణలేని వికృతత్వాన్ని 
తలకెక్కించుకున్నారు
విడిపోయినా
తమ ప్రాంత బాగోగులు చూసుకోక
కుఠిల రాజనీతులపై
సమయం వెచ్చిస్తూ
కుళ్ళిన నాయకులని సంతల్లో కొనేస్తూ
సాగే ఈ దుష్టయజ్ఞం ఎన్నాళ్ళు?
దొరికిన దొంగలు కొందరే
దొరని దొంగల దాగుడుమూతలు మరెన్నాళ్ళు?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here