ఓ వడ్డీల మహరాజు

పిలిస్తే డబ్బులిస్తామంటూ
రోజువారీ వడ్డీ ఇస్తూ రోజు గడుపుకోమంటూ
అప్పులిచ్చి గుప్పెడంత ఆశనిచ్చాడు
ఓ వడ్డీల మహరాజు

భూమి పత్రం కావాలంటున్నాడు
పుస్తె పసిడి తెచ్చివ్వమంటున్నాడు
దొరికిన కొద్దీ దోచుకుంటున్నాడు
అవసరం తీర్చమంటున్నాడు
ఈ వడ్డీల మహరాజు

పొరపాటు తెలిసినా
గ్రహపాటు తప్పలేదు
అప్పు తీర్చలేక
తప్పు సరిచేయలేక
ఇల్లమ్మి భూములమ్మి
కట్టు బట్టలతో బయటికీడ్చాడు
ఆ వడ్డీల రారాజు!!
లెక్కలు గుక్క తిప్పుకోకుండా
చెబుతున్నడీరోజు
అప్పు నిప్పై తలమీద కూర్చుంటే
పగబట్టిన త్రాచై మీదకురుకుతున్నాడు వడ్డీల రారాజు

ఉసురు తీసుకోకముందే
ఈ కోరలకు బలికాకముందే
గుండెల్లోని బాధ కంఠంలో పొలికేకవ్వగ తిరగబడు
మగ్గుతున్న తలవొగ్గుతున్న  ప్రజలని చైతన్య పరుచు
సమాజం నుండి వెలివేయి ఈ రక్త పిశచుల్ని
స్వంత కుటుంబమే ఈసడించుకోవాలి ఈ మానవ మృగాలని
ఈ కౄరమైన ఆటకి అదే ముగింపు తమ్ముడూ

1 కామెంట్‌:

Add your comment here