నీ ప్రేమను కొంచెం కొంచెం రుచి చూపిస్తూనే ఉంది....

చిరుగుల జ్ఞాపకాలలో
చివరికి మిగిలింది
చనువుతో తాకిన
నీ మది గానమే

ఎండల ఈ వేసవి వెంటే ఉంది
కబురులు చెప్పక
కర్కశపు క్షణాలు తెచ్చింది
గుండెను కోత కోసింది

ఎరగా నను వేసి
నిన్ను కాజేసింది
రంగుల దుప్పటి నాపై కప్పి
కాలం కనుమరుగయ్యింది

కాలాలను దాటి
కలలు వెంటాడుతున్నాయి
తలుపులు మూసిన నీ తలపులపై వ్రాసిన
విరహపు కవితలు
రెప్పకు చెప్పక
చప్పున గుండెలోతుల్లోకి ఇంకిపోయాయి

మన ఇళ్ళ మధ్య అల్లుకున్న
సన్న జాజి తీగ మాత్రం
గుప్పెళ్ళతో పూవులు గుమ్మరిస్తూ
నీ ప్రేమను కొంచెం కొంచెం రుచి చూపిస్తూనే ఉంది

2 కామెంట్‌లు:

Add your comment here