కాస్త కళ్ళు తెరువు బాబు

ముందుకెళ్తున్నానంటూ పరుగులెడుతున్నావు
మరి వెంట ప్రజలున్నారా చూసుకో బాబు
అతి వేగం ప్రమాదకరం
ఫలితమివ్వని సంస్కరణలు పరిహాసమౌతాయి బాబు

చేసేస్తున్నామంటే సరిపోదు
ప్రజల అవసరం తీరిందా అనేదే ప్రశ్న
పథకాలు ప్రకటించడంతోనే బాధ్యత పూర్తవ్వదు
పేదల కడుపునిండుతున్నదా విలువెంచుకో బాబు

సహచరులను వెనెకేసుకురావడం కనిపిస్తూనే ఉంది
స్వచ్ఛత పై పడే మచ్చల జాబితా పెరుగుతూనే ఉంది
క్రొవ్వు పట్టిన మద గజాల కంపు పెరుగుతూనే ఉంది
స్వచ్చ ఆంధ్రప్రదేశ్ జాబితాలో మనుషుల్ని మరి మనసుల్ని
కాస్త చేర్చుకో బాబు

పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని...అన్నట్లు
ప్రతిపక్షం మీదనే అంతా రుద్దేస్తే సరిపోదు
మీకు అంటుతున్న మసి మాసిపోదు
కాస్త కళ్ళు తెరువు బాబు

అద్భుతమైన అలోచనలుంటేనే సరిపోదు
ఆచరణలో కూడ కనిపిస్తేనే
చివరి వరకూ కొనసాగిస్తేనే
ప్రజల మన్ననలు అందుతాయి బాబు


1 కామెంట్‌:

Add your comment here