చెమట చుక్కల పురిటి నొప్పులు

పనిముట్టుల
కనికట్టులు
చెమట చుక్కల
పురిటి నొప్పులు
వెట్టి చాకిరి
తిరుగుబాట్లు
మురికి పట్టిన
పని బట్టలు
తట్టిలేపిన
ఆకలి కేకలు
చుట్టు ముట్టిన
అప్పుల బాధలు
ఉట్టిన మిగిలే ఆశలు
ఉత్తిగ రాలే జీవితాలు
మట్టిన కలిసే జాతకాలు
మేం చవి చూశాము

చెమట కరగందే
రోజు గడవదు
పోరాటమెరగందే
న్యాయం జరగదు
వందలు వేలు పనిచేస్తున్నా
ఒక్కడిక్రిందే బానిసలు
కదిలే ఇనుప చక్రాలు
కరగని రక్త పిపాసులు
బ్రతిమిలాడి
భంగపడి
పనికి తాళమేసి
మెరుపు సమ్మెలు
చేత ఎరుపు జెండాలు
ఇంట కడుపు కోతలు
భటుల కఱ్ఱ దెబ్బలు
దేహాన రక్తపు కాల్వలు
నిరాహార దీక్షలు
నిర్యాణ పర్యవసనాలు
మేము చవి చూశాము

జీవితాలను ఒడగట్టి
కొడగట్టి
కన్నీట ఒకరికి ఒకరై
తోడున్నాము
సంఘటిత శక్తులై మేల్కొన్నాము
ఒక్క పిడికిలితో
ఉక్కు పిడికిలితో
ప్రపంచానికి
క్రొత్త సూర్యుడిని రుచి చూపించాము
మేము కార్మికులం
గమ్యాలకు చేర్చే నావికులం
నిరాశ నిస్పృహలను
పధ ఘట్టనల క్రింద
త్రొక్కి తుత్తునియలు చేశాము
ఎర్ర సలాముల త్యాగ ధనులను
చూశాము
కార్మికలోకపు ఐకమత్యం
మేం చవి చూశాము
---------------------------------
కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలుకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here