ఆంధ్ర తెలంగాణ అభిప్రాయ భేదాలు

ప్రాంతాల విభేదం వచ్చిన తరువాత
నీది నాదన్న వాదనలోకి అడుగు పెట్టాక
ఎవరి అడుగులూ వెనుకకి పడవు
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక

కటువు మాటలు కట్టిపెట్టండి
నిన్న మొన్నటిదాక మనం నేస్తాలం
కుటుంబ స్నేహితులం, ఇరుగు పొరుగులం
ఎవరూ వారికి చెందని ప్రాంతంలో ఉండాలనుకోరు
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక

అంతలోనే శత్రువులంటూ దొంగలంటూ దూషించి
ఈసడింపు మాటలకు వెకిలి చేష్టలకు తావివ్వకండి
నిన్నటి స్నేహితుడు నేడు శత్రువంటే మానవత్వం విరగబడి నవ్వుతుంది
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక

ఉద్యోగులైనా, న్యాయస్థానమైన ఎవరికి వారుగా
నేడైనా రేపైనా విడవలసినదే
తమ ప్రాంతానికి తరలవల్సినదే
అవమానించి అపహాస్యం చేయవల్సిన అవసరం లేదు
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక

కొన్ని రోజుల ప్రశాంతత ఓపికా అన్నీ సరిపెడుతుంది
రాజకీయ బురద పోట్లాటలాపి కళ్ళు తెరవండి
అంతలోనే గగ్గోలుపెట్టి గర్వం ప్రదర్శించకండి
మీ ప్రాంతం మీద మీకెంత మక్కువో వారి ప్రాతం మీద వారికంతే
మక్కువ ఉంటుందని గుర్తెరగండి
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక


రాకాసి రాజకీయం రంగు రంగు రూపాల్లో వస్తుంది
కొంపలు మునిగిపొయాయంటుంది,
అంతా వారి వల్లే జరిగిందంటుంది
తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోటానికి ప్రతి అవకాశం వినియోగిస్తుంది
ఆ మత్తులో కొట్టుకుపోకండి
ఎవరి రాజకీయాలూ ఎక్కువరోజులు పనిచేయవు
నిజం నిక్కచ్చిగ నక్కల తోలు ఒలిచేస్తుంది
కాలం కసిగా వారిని పాదాల క్రింద నలిపేస్తుంది
ఇవి కదిలిపొయే మబ్బులు
కక్ష కార్పణ్యాలకు లొంగిపోకండి
జీవిత నేస్తాలను ఒదులుకోకండి
న్యాయం జరిగే తీరుతుంది
కావల్సింది ఇరువైపులా కాస్తంత ఓపిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here