ఇవీ మన తలరాతలు

నేతల
కోతలు
మోతలు మోతలు
వెఱ్ఱి కూతలు!
రోత
మూతుల
ఆబోతుల
బూతులు
ఇవీ మన తలరాతలు!!

జోతల
చేతలు
జేబున
కాసుల పేరులు
వాహన వరుసలు
అడ్డదారిన ఆదాయాలు!!

వెతల
కతలు
రైతుల
కనుమూతలు
సామాన్యుని
ఆకలి చావులు
తరతరాలకు
తలవంపులు!!

గోతులు
త్రవ్వే
ఈ జిత్తులమారులు
చేతలు ఉడిగిన
అచేతనులు
అధికార మదాంధ
వ్యసనపరులు!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here